Pædagogisk læreplan
Publiceret den 10. juni 2013

1. Barnet alsidige personlige udvikling

Emne: Barnet alsidige personlige udvikling

Sammenhæng ( baggrund forudsætninger ): Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Her beskrives hvilket udgangspunkt og baggrund man sætter mål for. Vi beskriver her børnenes vilkår og behov.

· Dagtilbudslovens læreplanstema §8

· Dagtilbudspolitikken

· Principper fra bestyrelsen

· Skattekistens årsplan

· Skattekistens værdigrundlag

Definition: At barnets alsidige potentialer – motorisk, kognitivt, følelsesmæssigt - udvikles og opfattes som en helhed i et udfordrende og trygt læringsmiljø.

 

 

Mål ( hvad vil vi gerne opnå ): Mål er en konkretisering af, hvad de voksne vil opnå med børnene. Hvad skal børnene have ud af den pædagogiske indsats? ( Vær opmærksom på, at det skal være målbart og husk BMV )

· Barnet kan ytre sig i institutitionen, (verbalt – nonverbalt)

· Barnet bliver selvreguleret, kan mærke sig selv. Mærke kulde, varme, sult, søvn, behov for toiletbesøg.

· At barnet føler sig velkommen

· Barnet oplever at der ingen forkerte følelser er

· Barnet inddrages i løsning af egne konflikter

 

Tiltag ( handlinger ): Tiltag er en beskrivelse af hvilke aktiviteter, man gerne vil sætte i gang for at nå målet og hvilke metodeovervejelser, man har for de forskellige aktiviteter.

· I forskellige sammenhænge følger vi barnets initiativer (verbalt – nonverbalt). Vi snakker med barnet, ikke til barnet.

· Støtte børnene i at mærke deres behov. F.eks. hvilken påklædning der passer til vejret. Mærke om man er sulten / mæt.

· Vi hilser på barnet.

· Vi anerkender barnets følelser, succeser og fiaskoer.

· Den voksne guider børnene i konfliktløsning.

 

 

Tegn ( sanseindtryk – på hvilke måder skal vi kunne se, at vi er på vej ? ) : Tegn viser hen til en ønsket udvikling og disse tegn skal kunne registreres og iagttages i praksis. Hvad er det vi ønsker at registrere på vej mod målet ? eller hvilke tegn ser vi undervejs ?

· Børnene fortæller i samlinger, spisesituationen, mindre grupper mm.

· Børnene ved hvad tøj de skal have på, hvornår de er sultne/mætte osv.

· Børnene hilser igen.

· Børnene udviser empati for hinanden.

· Børnene bliver bedre til at løse konflikter selv

 

 

Evaluering ( registrering / vurdering ): Evaluering er en del af udviklingsprocessen og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op på sin praksis og mulighed for at reflektere. Til evalueringen udvælges der forskellige dokumentationsværktøjer og skemaer. Til slut gøres der status på, hvor langt man nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. F.eks. SOS, TRAS, praksisfortællinger og materiale fra DCUM

BMV : Evaluering set i barneperspektiv

  

  

3. Sociale Kompetencer

 Emne: Sociale Kompetencer 

Sammenhæng ( baggrund forudsætninger ): Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Her beskrives hvilket udgangspunkt og baggrund man sætter mål for. Vi beskriver her børnenes vilkår og behov.

· Dagtilbudslovens læreplanstema §8

· Dagtilbudspolitikken

· Principper fra bestyrelsen

· Skattekistens årsplan

· Skattekistens værdigrundlag

·Definition :

Social kompetence jvf. KRAP

I vores forståelse er social kompetence det, der sætter os mennesker i stand til at forstå og regulere sociale samspil, udvikle og vedligeholde venskaber og opnå socialemotionel gensidighed – altså dét at være i stand til at aflæse / afkode meningen med forskellige aspekter i en social kontekst, dét at kunne tage andre menneskers mentale perspektiv og forstå, hvilken betydning en given handling vil få for andre menneskers opfattelse af én. Og i forlængelse af dette: At kunne handle.” (artikel Social Kompetence www.KRAP.nu/social.pdf)

 

 

 

 

 

 

Mål ( hvad vil vi gerne opnå ):Mål er en konkretisering af, hvad de voksne vil opnå med børnene. Hvad skal børnene have ud af den pædagogiske indsats? ( Vær opmærksom på, at det skal være målbart og husk BMV )

·Barnet leger og har venner

·Barnet forstår de sociale spillerregler, kan aflæse andres kropssprog og mimik

·Barnet kan vente på tur

·Barnet kan gøre en masse ting sammen med andre

·Barnet har empati, viser omsorg

·Barnet tilegner sig mulighed for en kontaktform, der bærer præg af respekt og anerkendelse

 

 

Tiltag ( handlinger ): Tiltag er en beskrivelse af hvilke aktiviteter, man gerne vil sætte i gang for at nå målet og hvilke metodeovervejelser, man har for de forskellige aktiviteter.

·Hjælper børnene med at få relationer / venner

·Vi hjælper barnet med at sætte ord på barnets egne følelser og andres følelser.

·De voksne giver barnet forståelse for at alle ikke får på en gang, men man skal vente på tur.

·Vi laver pædagogiske aktiviteter hvor børnene får et fælles 3. Vi har lavet indretning således at børnene kan låne rummene i mindre grupper. Der bliver holdt børnesamling.

·De voksne guider børnene i at se / mærke de andre følelser.

·De voksne møder barnet på dens hensigt anerkendende og med respekt.

 

 

Tegn ( sanseindtryk – på hvilke måder skal vi kunne se, at vi er på vej ? ) : Tegn viser hen til en ønsket udvikling og disse tegn skal kunne registreres og iagttages i praksis. Hvad er det vi ønsker at registrere på vej mod målet ? eller hvilke tegn ser vi undervejs ?

·Børnene leger og har det sjovt med hinanden. Børnene skaber selv kontakten til hinanden.

·Barnet selv kan beskrive egne følelser, barnet udviser interesse for andres følelser.

·Børnene kan vente på hinanden.

·Børnene bruger Skattekistens indretning. Børnene er aktive i de pædagogiske aktiviteter og i samlingerne.

·Børnene trøster hinanden, henter hjælp, viser omsorg.

·Børnene viser tillid til hinanden og til de voksne.

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering ( registrering / vurdering ): Evaluering er en del af udviklingsprocessen og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op på sin praksis og mulighed for at reflektere. Til evalueringen udvælges der forskellige dokumentationsværktøjer og skemaer. Til slut gøres der status på, hvor langt man nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. F.eks. SOS, TRAS, praksisfortællinger og materiale fra DCUM

BMV: Evaluering set i barneperspektiv.

 

4. Krop og Bevægelse

 Emne: Krop og Bevægelse

Sammenhæng ( baggrund forudsætninger ): Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Her beskrives hvilket udgangspunkt og baggrund man sætter mål for. Vi beskriver her børnenes vilkår og behov.

           

· Dagtilbudslovens læreplanstema §8

· Dagtilbudspolitikken

· Principper fra bestyrelsen

· Skattekistens årsplan

· Skattekistens værdigrundlag

Definition:

Vores definition tager afsæt i, at bevægelse = motorik fra Anne Brodersen og Bente Pedersens teori.

Motorik betyder bevægelse, Motorik er en betegnelse for menneskers og dyrs bevægelser . Barnet er skabt til at bevæge sig. Bevægelse og leg er barnets redskab til at indtage og sanse verden. Det er også grundlaget for barnets udvikling, kropsbevidsthed og trivsel. Det giver velvære og energi at bruge sin krop, og det har betydning både fysisk, psykisk og socialt. De sanser, der er vigtigst for motorikken er de primitive sanser labyrint- taktil- ogkinæsthesisansen , der udvikles tidligt i fostertilværelsen.

Som benzin på motoren har barnet brug for masser af god søvn, drikke og mad så der er kræfter til fysisk udfoldelse, sjov og leg. De skal have energi til at vokse, bruge deres krop og være i bevægelse.

Mål ( hvad vil vi gerne opnå ):Mål er en konkretisering af, hvad de voksne vil opnå med børnene. Hvad skal børnene have ud af den pædagogiske indsats? ( Vær opmærksom på, at det skal være målbart og husk BMV )

·Barnet skal have lyst til at bevæge sig

·Barnet har interesse for sund kost

·Barnet har lyst til at lære om egen krop

 

 

 

 

Tiltag ( handlinger ): Tiltag er en beskrivelse af hvilke aktiviteter, man gerne vil sætte i gang for at nå målet og hvilke metodeovervejelser, man har for de forskellige aktiviteter.

·Vi skaber mulighed / inspirer i vores indretning til bevægelse.

·De voksne inspirer til bevægelse.

·Vi snakker med børnene om sund kost.

·Vi laver smør-selv aktiviteter. (bål-mad)

·Kostpolitik

·Vi tegner os selv

·Massage – fodbad og lign. Spejle

·Snakker om kroppen og dens funktion

 

 

Tegn ( sanseindtryk – på hvilke måder skal vi kunne se, at vi er på vej ? ) : Tegn viser hen til en ønsket udvikling og disse tegn skal kunne registreres og iagttages i praksis. Hvad er det vi ønsker at registrere på vej mod målet ? eller hvilke tegn ser vi undervejs ?

·Børnene vil gerne bevæge sig, bruger deres krop både i de pædagogiske aktiviteter og i leg.

·Børnene ved hvad der er sundt for dem at spise.

·Børnene bruger spejlene

·Spørger efter massage, fodbad

·Børnene kan selv benævne sine kropsdele.

 

 

Evaluering ( registrering / vurdering ): Evaluering er en del af udviklingsprocessen og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op på sin praksis og mulighed for at reflektere. Til evalueringen udvælges der forskellige dokumentationsværktøjer og skemaer. Til slut gøres der status på, hvor langt man nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. F.eks. SOS, TRAS, praksisfortællinger og materiale fra DCUM

BMV: Evaluering set i barneperspektiv

 

5. Kulturelle udtryksformer og værdier

Emne: Kulturelle udtryksformer og værdier 

Sammenhæng ( baggrund forudsætninger ): Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Her beskrives hvilket udgangspunkt og baggrund man sætter mål for. Vi beskriver her børnenes vilkår og behov.

           

· Dagtilbudslovens læreplanstema §8

· Dagtilbudspolitikken

· Principper fra bestyrelsen

· Skattekistens årsplan

· Skattekistens værdigrundlag

Definition: Ordet kultur er latin og betyder ” det dyrkede ” i modsætning til ordet natur, som betyder” det fødte ”. ( fra Wikepedia, den frie encyklopædi )

Kultur er overført og tillært adfærd til en ny generation. Et udtryk for vores forståelse af og tilgang til verden.

 

 

Mål ( hvad vil vi gerne opnå ):Mål er en konkretisering af, hvad de voksne vil opnå med børnene. Hvad skal børnene have ud af den pædagogiske indsats? ( Vær opmærksom på, at det skal være målbart og husk BMV )

·Barnet har kendskab til årets traditioner

·Barnet har kendskab til forskellige kreative udtryksformer

·Barnet har kendskab til IT

Tiltag ( handlinger ): Tiltag er en beskrivelse af hvilke aktiviteter, man gerne vil sætte i gang for at nå målet og hvilke metodeovervejelser, man har for de forskellige aktiviteter.

·Skattekisten har en årsplan

·Indretning af værkstedet, Værkstedet fremstår inspirende

·Pædagogiske aktiviteter med forskellige udtryksformer; kunst, drama, musik, computer, materialer (maling, tusser, farver), osv.

·Børnene har mulighed for at bruge IT; computer, nintendo

 

 

Tegn ( sanseindtryk – på hvilke måder skal vi kunne se, at vi er på vej ? ) : Tegn viser hen til en ønsket udvikling og disse tegn skal kunne registreres og iagttages i praksis. Hvad er det vi ønsker at registrere på vej mod målet ? eller hvilke tegn ser vi undervejs ?

·Børnene kender til de danske traditioner; jul, fastelavn osv.

·Børnene bliver kreative

·Børnene bruger deres fantasi

·Børnene spørger efter de kreative aktiviteter

·Børnene kan bruge en computer

 

 

Evaluering ( registrering / vurdering ): Evaluering er en del af udviklingsprocessen og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op på sin praksis og mulighed for at reflektere. Til evalueringen udvælges der forskellige dokumentationsværktøjer og skemaer. Til slut gøres der status på, hvor langt man nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. F.eks. SOS, TRAS, praksisfortællinger og materiale fra DCUM

BMV : Evaluering set i barneperspektiv.

 

6. Natur og Naturfænomener

  Emne: Natur og Naturfænomener

Sammenhæng ( baggrund forudsætninger ): Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Her beskrives hvilket udgangspunkt og baggrund man sætter mål for. Vi beskriver her børnenes vilkår og behov.

           

· Dagtilbudslovens læreplanstema §8

· Dagtilbudspolitikken

· Principper fra bestyrelsen

· Skattekistens årsplan

· Skattekistens værdigrundlag

Definition :

Naturen er et læringsrum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse.

Naturen karakteriseres ved ikke at have fuldendte former. Naturens former og farver er spændende for både øjet, kroppen og sjælen, den er uforudsigelig og byder på nye indtryk hele tiden. Naturens materialer har ikke et bestemt formål andet end at indgå i naturens kredsløb. Sand, vand, pinde og kogler kan blive til hvad som helst. Redskaber og materialer der ikke definere legen, men er fleksible i deres funktion, giver plads til virkelyst og fantasi. ( se CVU Jelling, okt. 2004 ).

 

 

Mål ( hvad vil vi gerne opnå ):Mål er en konkretisering af, hvad de voksne vil opnå med børnene. Hvad skal børnene have ud af den pædagogiske indsats? ( Vær opmærksom på, at det skal være målbart og husk BMV )

·Barnet har kendskab til årstiderne/vejret

·Barnet kan passe på naturen

·Barnet har kendskab til dyr på legepladsen

 

Tiltag ( handlinger ): Tiltag er en beskrivelse af hvilke aktiviteter, man gerne vil sætte i gang for at nå målet og hvilke metodeovervejelser, man har for de forskellige aktiviteter.

·Vi snakker med børnene om årstider, vejret

·Vi bruger legepladsen hele året

·Vi går tur i nærmiljøet

·Vi voksne viser, hvordan vi kan passe på naturen

·Børnene lærer at smide affald i skraldespandene

·Børnene lærer respekt for det levende

·Vi bruger bøger og internettet til at få viden om naturen / dyr på legepladsen

·Vi studere små dyr på legepladsen

 

 

Tegn ( sanseindtryk – på hvilke måder skal vi kunne se, at vi er på vej ? ) : Tegn viser hen til en ønsket udvikling og disse tegn skal kunne registreres og iagttages i praksis. Hvad er det vi ønsker at registrere på vej mod målet ? eller hvilke tegn ser vi undervejs ?

·Børnene snakker om vejret og årstiderne

·Børnene er aktive på legepladsen

·Børnene fortæller om oplevelser fra gåturene

·Børnene passer på dyr og planter

·Børnene bruger skraldespandene i børnehuset og på legepladsen

·Børnene får kendskab til naturen/smådyr på legepladsen

 

 

Evaluering ( registrering / vurdering ): Evaluering er en del af udviklingsprocessen og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op på sin praksis og mulighed for at reflektere. Til evalueringen udvælges der forskellige dokumentationsværktøjer og skemaer. Til slut gøres der status på, hvor langt man nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. F.eks. SOS, TRAS, praksisfortællinger og materiale fra DCUM

BMV : Evaluering set i barneperspektiv.

 

7. Børn med særlige behov.

            

Emne: Børn med særlig behov.

Sammenhæng ( baggrund forudsætninger ): Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Her beskrives hvilket udgangspunkt og baggrund man sætter mål for. Vi beskriver her børnenes vilkår og behov.

           

· Dagtilbudslovens læreplanstema §8

· Dagtilbudspolitikken

· Principper fra bestyrelsen

· Skattekistens årsplan

· Skattekistens værdigrundlag

Det vi anser for at være den væsentligste forudsætning i arbejdet med børn med særlige behov eller udfordringer er socialinklusion.

Alle børn kan have sårbare perioder i deres liv, og barnets reaktioner kan være uheldige for samspillet med de andre børn. Der er mere fokus på, hvad vi kan – og hvad vi kan i fællesskabet – end på, hvad den enkelte ikke kan.

 

 

Mål ( hvad vil vi gerne opnå ):Mål er en konkretisering af, hvad de voksne vil opnå med børnene. Hvad skal børnene have ud af den pædagogiske indsats? ( Vær opmærksom på, at det skal være målbart og husk BMV )

·Alle børn mødes anerkendende

·Alle børn deltager i betydningsfulde fællesskaber, set fra barnets perspektiv.

 

 

 

 

Tiltag ( handlinger ): Tiltag er en beskrivelse af hvilke aktiviteter, man gerne vil sætte i gang for at nå målet og hvilke metodeovervejelser, man har for de forskellige aktiviteter.

 

 

Tegn ( sanseindtryk – på hvilke måder skal vi kunne se, at vi er på vej ? ) : Tegn viser hen til en ønsket udvikling og disse tegn skal kunne registreres og iagttages i praksis. Hvad er det vi ønsker at registrere på vej mod målet ? eller hvilke tegn ser vi undervejs ?

 

 

Evaluering ( registrering / vurdering ): Evaluering er en del af udviklingsprocessen og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op på sin praksis og mulighed for at reflektere. Til evalueringen udvælges der forskellige dokumentationsværktøjer og skemaer. Til slut gøres der status på, hvor langt man nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. F.eks. SOS, TRAS, praksisfortællinger og materiale fra DCUM

BMV: Evaluering set i barneperspektiv.

 

8. Sproglige udvikling

Emne:  Sproglige udvikling

 

Sammenhæng ( baggrund forudsætninger ): Enhver udviklingsproces foregår i en bestemt sammenhæng. Her beskrives hvilket udgangspunkt og baggrund man sætter mål for. Vi beskriver her børnenes vilkår og behov.

           

· Dagtilbudslovens læreplanstema §8

· Dagtilbudspolitikken

· Principper fra bestyrelsen

· Skattekistens årsplan

· Skattekistens værdigrundlag

Definition:

Sproget er menneskets forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Det sker ikke kun gennem det talte eller det skrevne sprog, men også gennem kropssprog, mimik og billedsprog. Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelse, leg fortælling, planlagte og uplanlagte aktiviteter i hverdagen. ( se dcum )

Mål ( hvad vil vi gerne opnå ): Mål er en konkretisering af, hvad de voksne vil opnå med børnene. Hvad skal børnene have ud af den pædagogiske indsats? ( Vær opmærksom på, at det skal være målbart og husk BMV )

· Barnet skal kunne bruge sproget, det talte/ kropssproget

· Barnet kan pludre (vuggestuen)

· Barnet kan lytte

Tiltag ( handlinger ): Tiltag er en beskrivelse af hvilke aktiviteter, man gerne vil sætte i gang for at nå målet og hvilke metodeovervejelser, man har for de forskellige aktiviteter.

· De voksne bruger sproget / kropssproget aktivt i hverdagen.

· Vi læser, rimer, synger og tydeliggør skriftsproget i institutionen.

· Vi imitere barnets pludren

· Vi lytter til hinandens fortællinger / oplevelser, Vi skaber mulighed ro og fordybelse.

· Vi følger børnenes initiativ, når børnene får lyst til at skrive selv.

· Vi bruger fagter, når vi synger

Tegn ( sanseindtryk – på hvilke måder skal vi kunne se, at vi er på vej ? ) : Tegn viser hen til en ønsket udvikling og disse tegn skal kunne registreres og iagttages i praksis. Hvad er det vi ønsker at registrere på vej mod målet ? eller hvilke tegn ser vi undervejs ?

· Børnene bruger sproget aktivt. I leg og i relationen.

· Barnet svarer / pludrer tilbage.

· Børnene bliver god til at fortælle om oplevelser

· Børnene kan skrive f. eks. sit eget navn, far, mor osv.

· Børnene deltager aktivt, når vi synger.

Evaluering ( registrering / vurdering ): Evaluering er en del af udviklingsprocessen og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op på sin praksis og mulighed for at reflektere. Til evalueringen udvælges der forskellige dokumentationsværktøjer og skemaer. Til slut gøres der status på, hvor langt man nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. F.eks. SOS, TRAS, praksisfortællinger og materiale fra DCUM

BMV: Evaluering set i barneperspektiv.