Sygdom

Som oftest forstår vi syge børn som "fravær af aktiv deltagelse i hverdagen som vanligt."   

Hvis barnet bliver syg mens det er i vuggestue eller børnehave, vil I blive kontaktet. Vikan også finde på at ringe til jer, hvis jeres barn blot er 'utilpas.' Men uden at forvente, i henter, blot hvis I gerne ville vide besked. Dét taler vi om i hverdagen. Vi hænger opslag op, og skriver på MitNyborg, hvis det er smitsomme sygdomme i Skattekisten.

Da vi ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, kan vi ikke give medicin til børn her i børnehaven med mindre der er tale om kroniske, livstruende sygdomme som fx sukkersyge eller astma, hvor vi kan give medicin efter anvisning fra en læge samt vejledning fra sundhedsstyrelsen. Barnets navn bør stå på den originale emballage.